สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย
..154 ชั้น 1 อาคารสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว (กรมการท่องเที่ยว) ถ.พระราม1 แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330....โทรศัพท์ : 02-219-2721-2..โทรสาร : 02-219-2723....E-mail: pga_pr@hotmail.com

วันอังคารที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2558

สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย ย้ายที่ทำการสมาคมฯ

********** ประกาศ **********
สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย ย้ายที่ทำการสมาคมฯ
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Once in a Lifetime